10 marca 2014

Zapraszamy na szkolenie „Giełda i fundusze inwestycyjne – inwestycje dla każdego”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęła patronatem szkolenie dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomii „Giełda i fundusze inwestycyjne – inwestycje dla każdego” organizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Kapitalna Warszawa, propagującego wiedzę o giełdzie i rynku kapitałowym.

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęła patronatem szkolenie dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomii „Giełda i fundusze inwestycyjne – inwestycje dla każdego” organizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Kapitalna Warszawa, propagującego wiedzę o giełdzie i rynku kapitałowym (więcej informacji na www.kapitalnawarszawa.pl).


Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, którzy prowadzą przedmioty: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia, wiedzy dotyczącej możliwości lokowania środków finansowych na giełdzie i w funduszach inwestycyjnych. Szkolenie, które będzie prowadzone przez praktyków z rynku kapitałowego, dostarczy uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowanie tych instytucji rynku kapitałowego, którą potem będą mogli przekazać swoim uczniom.

Szkolenie odbędzie się dnia 3 kwietnia w godzinach 14.00-18.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (sala NewConnect) ul. Książęca 4. W celu rejestracji na szkolenie należy skontaktować się z Panią Mają Bolesławską mboleslawska@izfa.pl, tel. 22 537 76 33. Termin zgłoszeń upływa dnia 28 marca b.r. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Więcej informacji na www.izfa.pl.

 

Program szkolenia:

I. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych - Tomasz Wiśniewski (GPW w Warszawie)

A. Miejsce Giełdy w strukturze rynku kapitałowego.
B. Rola Giełdy w gospodarce.
C. Jak działa Giełda Papierów Wartościowych (zasady obrotu, notowane instrumenty, rynki).

II. Rynek funduszy inwestycyjnych - Marcin Dyl (IZFiA), Paweł Cymcyk (CFA, Makler Papierów Wartościowych, autor programu DNA Rynków)

A. Fundusze inwestycyjne – podstawowe pojęcia.
B. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych.
C. Rodzaje funduszy inwestycyjnych.
D. W jaki sposób działa fundusz?
E. Jak oszczędzać w funduszach?
F. Fundusze inwestycyjne jako narzędzia długoterminowego oszczędzania.
G. Jak zostać klientem funduszu.
 

Pobierz program szkolenia