26 kwietnia 2017

Znamy już mistrzów debatowania! Finał Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym"

Uczniowie z Limanowej okazali się mistrzami debaty prowadzonej metodą Karla Poppera - przebiegającej w sformalizowany i uporządkowany sposób. Wykazali się też najlepiej ugruntowaną wiedzą ekonomiczną oraz umiejętnością kręcenia ciekawych filmów, promujących tematykę finansów osobistych. Zdobyli I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym”.

Uczniowie z Limanowej okazali się mistrzami debaty prowadzonej metodą Karla Poppera - przebiegającej w sformalizowany i uporządkowany sposób. Wykazali się też najlepiej ugruntowaną wiedzą ekonomiczną oraz umiejętnością kręcenia ciekawych filmów, promujących tematykę finansów osobistych. Zdobyli I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym”.

Finał konkursu odbył się w dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Konstancinie-Jeziornie. Realizowany był w ramach programu „Moje finanse”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Citi Foundation.

Celem Konkursu był wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz poziomu umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie racjonalnego zarządzania finansami osobistymi.

Konkurs składał się z III etapów. Pierwszy etap - szkolny - zakładał sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie finansów w formie testu wiedzy. Dwadzieścia najlepszych zespołów awansowało do kolejnego etapu.
W II etapie konkursu uczniowie mieli za zadanie nakręcić film na zaproponowany temat, umieścić go na stronie internetowej i zmobilizować internautów do głosowania na ich projekt. W tym etapie nacisk położony był na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz posługiwanie się technikami informatycznymi. Osiem najlepszych zespołów zostało zakwalifikowanych do finału.

W finałowym etapie konkursu uczniowie rozwiązywali interaktywny test sprawdzający ich wiedzę i umiejętności z zakresu finansów oraz rozwiązywali zadanie problemowe. Zespoły uczniowskie wzięły także udział w debatach, prowadzonych metodą Karla Poppera, których celem była obrona lub negacja tezy: „Kapitał jest ważniejszy niż pomysł na biznes”. Dzięki sformalizowanemu charakterowi debaty obie strony miały równe szanse i rozmawiały w duchu wzajemnego szacunku. Uczniowie kształtowali umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, oddzielania opinii od faktów, aktywnego słuchania, a także konstruowania argumentów oraz wypowiadania się w sposób, który przyciąga uwagę słuchaczy.

W debacie finałowej zmierzyły się drużyny z Limanowej i Wodzisławia Śląskiego. Ostatecznie triumfowali uczniowie z Technikum w Limanowej w składzie: Karolina Dudek, Marcin Karpierz i Damian Hanula pod opieką Pani Karoliny Ruchały.

II miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Technikum Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w składzie: Phillip Musioł, Mateusz Balawajder, Szymon Lipiński pod opieką Pani Elżbiety Kłosek.

III miejsce wywalczyła drużyna z Zespółu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu: Daniel Projs, Michał Łappo, Michał Koberski pod opieką Pani Emilii Mendak.

Uczestnicy finału oceniani byli przez Komisję złożoną z przedstawicieli środowiska biznesowego, Narodowego Banku Polskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody laureatom i finalistom wręczyły Pani Izabela Bojanowska z Narodowego Banku Polskiego oraz Pani Małgorzata Sobkowicz, Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wszystkim laureatom i finalistom konkursu oraz ich opiekunom – serdecznie gratulujemy!