22 grudnia 2014

Znamy zwycięzców Konkursu „Gimnazjalne Potyczki”!

Finał ogólnopolskiego Konkursu odbył się w ramach programu „Ekonomia na co dzień” realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W tegorocznej edycji do programu przystąpiło ponad 320 zespołów z całej Polski.

Finał ogólnopolskiego Konkursu odbył się w ramach programu „Ekonomia na co dzień” realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W tegorocznej edycji do programu przystąpiło ponad 320 zespołów z całej Polski.

W ogólnopolskim finale spotkało się 12 szkół gimnazjalnych, które pomyślnie przeszły pierwsze dwa etapy konkursu i uzyskały największą liczbę punktów. Etapy te polegały m.in. na opracowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń z zakresu edukacji ekonomicznej oraz na rozwiązywaniu zadań dotyczących przedsiębiorczości w najbliższym środowisku danej szkoły. Komisja złożona z przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz placówki doskonalenia nauczycieli oceniając poszczególne prace kierowała się: efektami realizacji ćwiczenia, różnorodnością środków przekazu, oryginalnością, a także możliwością dalszego wykorzystania materiału.

Finał ogólnopolskiego Konkursu odbył się na Stadionie Narodowym. Każda szkoła była reprezentowana przez trzyosobowy zespół. Uczniowie przystąpili do konkurencji praktycznych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”. Podczas dziewięciu konkurencji zespoły musiały wykorzystać wiedzę z zakresu: ekonomii, usług firm i instytucji, zakładania działalności gospodarczej i budowania pozytywnego wizerunku a także umiejętności pracy w zespole. W Komisji Oceniającej zasiedli: Pan Piotr Maliszewski z Narodowego Banku Polskiego, Pani Krystyna Brząkalik – trener programu „Ekonomia na co dzień” i Pani Barbara Szymczyk-Opiłka – przedstawicielka Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Partnera programu „Ekonomia na co dzień”. Dziękujemy za wspieranie przedsiębiorczych działań młodzieży! Jest nam niezwykle milo, że finał Konkursu uświetnił swoją obecnością Pan Zbigniew Augustynowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. W przemówieniu wspomniał, jak duże znaczenie dla Narodowego Banku Polskiego i jego działań edukacyjnych ma edukacja ekonomiczna, która uławia młodym ludziom poruszanie się w warunkach gospodarki rynkowej. Powiedział, że wiedza ekonomiczna niezbędna jest każdemu bez względu na to, jaki zawód wybierze.

W finale także wziął udział Pan Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który podkreślił, że w programie "Ekonomia na co dzień" w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad milion sto tysięcy uczniów i jest to największy projekt edukacyjny realizowany przez organizację pozarządową w Europie. „To wyjątkowy program, który uczy ekonomii, przedsiębiorczości i przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy. Tylko dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim możliwe było zrealizowanie programu na tak olbrzymią skalę, a także wyposażenie szkół w bogate pakiety, dzięki którym realizacja programu jest bardzo atrakcyjna dla nauczycieli i młodzieży.” – powiedział Pan Zbigniew Modrzewski.

Pierwsze miejsce zdobył zespół reprezentujący Gimnazjum w Stawiszynie w składzie: Aleksandra Dejneka, Weronika Michalak , Agata Sztark pod opieką Pani Agnieszki Roszak-Janowskiej.

Miejsce drugie przypadło zespołowi Gimnazjum w Topoli Królewskiej w składzie: Adrian Szczęsny, Dominika Gajewicz, Martyna Polichowicz pod opieką Pani Doroty Wyrzykowskiej.

Zespół Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Bydgoszczy w składzie: Maria Berska, Aleksandra Łosińska, Magdalena Topolska pod opieką Pani Katarzyny Wędzelewskiej znalazł się na miejscu trzecim.


Wszystkim laureatom Konkursu i ich nauczycielom gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji przyszłych przedsięwzięć!

Kompletna lista szkół, które wzięły udział w finale:
Gimnazjum w Brusach pod opieką Pani Sabiny Krzoska-Szreder,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku pod opieką Pani Agnieszki Predygier,
Gimnazjum w Świerzawie pod opieką Pana Piotra Melnarowicza,
Zespół Szkół Specjalnych w Czersku pod opieką Pani Aleksandry Grzelak,
Gimnazjum nr 10 w Gdyni pod opieką Pani Małgorzaty Onasch-Ptaszyńskiej,
Gimnazjum w Topoli Królewskiej pod opieką Pani Magdaleny Jasiaczek,
Gimnazjum nr 7 w Koninie pod opieką Pani Karoli Agnieszki Glasner,
Gimnazjum im. Edwarda hrabiego Krasińskiego w Radziejowicach pod opieką Pani Jolanty Bryckiej,
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stradunach pod opieką Pani Anny Nawackiej.