20 października 2023

3. edycja Dnia Edukacji Finansowej Fundacji GPW

W dniu 18 października br. mieliśmy przyjemność gościć na kolejnej, trzeciej, edycji Dnia Edukacji Finansowej, organizowanego przez Fundację GPW. Przyjemność była tym większa, iż uczestniczyliśmy w roli prelegentów.

Dzień Edukacji Finansowej to inicjatywa mająca na celu upowszechnianie wiedzy oraz wzrost kompetencji naszego społeczeństwa w zakresie edukacji z tego obszaru. Bogaty program wydarzenia obejmował liczne wykłady i spotkania kierowane do różnych interesariuszy m.in. do początkujących i przyszłych inwestorów, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, rodziców oraz wszystkich tych, którzy chcą świadomie dbać o swoje finanse. W tegorocznej edycji, w formule stacjonarnej i on-line, udział wzięło ponad 1800 osób.

Pośród wielu debat istotną była ta dotycząca uchwalenia przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Prezes Zarządu Fundacji – Małgorzata Sobkowicz – podkreśliła niezwykłą wagę tej inicjatywy oraz szeroki zasięg jej działania. W odpowiedzi na pytanie – czy organizacje pozarządowe mogą i powinny wziąć udział w Roku Edukacji Ekonomicznej? – stanowo zaznaczyła, że REE 2024 skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących działania na rzecz edukacji ekonomicznej, finansowej i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Zachęcała również, do zgłaszania tego typu inicjatyw, na specjalnie dedykowanym formularzu na stronie www. ree2024.pl,  co w konsekwencji znacznie zwiększy skalę działania i przyczyni się do promowania inicjatyw realizowanych w najodleglejszych zakątkach Polski.  

Zarząd Fundacji wystąpił także w roli prelegentów prowadząc wykład na temat nauczania poprzez działanie oraz kształtowania poczucia sprawczości u młodzieży, przedstawionych na przykładzie programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Niewątpliwym sukcesem było widoczne na stoisku duże zainteresowanie ofertą dydaktyczną Fundacji. Odwiedzający stoisko mieli możliwość wygrania atrakcyjnych nagród dydaktyczno-edukacyjnych po uprzednio, prawidłowo udzielonej odpowiedzi na pytania z zakresu, m.in.  zagadnień ekonomicznych.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości była Partnerem merytorycznym 3. edycji Dnia Edukacji Finansowej.