10 października 2022

6 października br. spotkaliśmy się zdalnie na seminarium dla trenerów programu „Od grosika do złotówki”

Na początku spotkania podsumowaliśmy minioną edycję programu i osiągnięte rezultaty. Trenerzy zostali zapoznani z ofertą programu na rok szkolny 2022/2023. Omówiono sposoby wykorzystywania zasobów internetowych platformy, na której znajdują się m.in. przewodnik dla nauczyciela, filmy i gry edukacyjne, prezentacje, oraz szeroka gama pakietu ćwiczeń, w tym „Dzienniki podróży”.

Mocno zaakcentowano planowane działania na rzecz uczniów z Ukrainy. Zasygnalizowano, że nauczyciele przystępujący do programu w rozpoczętym roku szkolnym, będą mieli możliwość wykorzystania narzędzi edukacyjnych podczas zajęć zarówno z polskim jak i z ukraińskim uczniem. Będą to m.in. „Dzienniki podróży” oraz przetłumaczone filmy edukacyjne. 

Spotkanie z trenerami wykorzystano również, aby przedstawić korelację programu z prawem oświatowym.

Na zakończenie spotkania poruszono sprawy organizacyjne, nie zabrakło również pytań i przyjacielskiej dyskusji.

Kolejną edycję programu obejmuje swoim honorowym patronatem Ministerstwo Finansów. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją PZU, Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, Bankiem Pekao S.A., Think Human Foundation i PMI Poland Chapter.