11 października 2022

W minioną sobotę, 8 października 2022 r. odbyło się seminarium dla trenerów programu „Ekonomia na co dzień”. Spotkanie odbyło się w formie online.

Tematem przewodnim było kreowanie świadomości finansowej i ekonomicznej w otaczającej nas rzeczywistości oraz zapobieganie wykluczeniu finansowemu i dostrzeganie skutków zadłużania się - dywersyfikacja kapitału. Dodatkowo uaktualnione zostały informacje dotyczące realizacji programu „Ekonomia na co dzień” w kontekście zmian w prawie oświatowym. Szczególny nacisk podczas tegorocznej edycji kładziony będzie na integrację uczniów polskich z uczniami z Ukrainy.

Tematem przewodnim było kreowanie świadomości finansowej i ekonomicznej w otaczającej nas rzeczywistości oraz zapobieganie wykluczeniu finansowemu i dostrzeganie skutków zadłużania się - dywersyfikacja kapitału. Dodatkowo uaktualnione zostały informacje dotyczące realizacji programu „Ekonomia na co dzień” w kontekście zmian w prawie oświatowym. Szczególny nacisk podczas tegorocznej edycji kładziony będzie na integrację uczniów polskich z uczniami z Ukrainy.

Omówiono formy i terminy realizacji warsztatów, konkursów, webinariów, oraz Forum Ekonomicznego Młodych. Wszyscy uczestnicy seminarium aktywnie uczestniczyli w spotkaniu dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z ubiegłego roku. Z nowym partnerem, pełni energii i zapału do pracy wkraczamy w kolejny rok szkolny.  Liczymy, że w przyszłym roku, spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, w równie twórczej i przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim i życzymy owocnej pracy.

Do zobaczenia.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy z UNICEF, oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.