6 czerwca 2024

Finał Forum Ekonomicznego Młodych 2024 za nami!

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Forum Ekonomiczne Młodych za nami. Zadaniem finalistów konkursu 2024, realizowanego w ramach programu „Ekonomia na co dzień”, było przedstawienie podsumowania z całorocznej realizacji projektu.

W ciągu roku szkolnego uczniowie podejmowali liczne aktywności a także inspirowali rówieśników do praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiebiorczości. Ponadto realizowali przeróżne inicjatywy promujące edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Wszystkie te działania przebiegały pod tegorocznym hasłem przewodnim „Z przedsiębiorczością na Ty, czyli jak wykorzystać ją na co dzień?”

Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych już po raz trzeci odbył się w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uczniów osobiście przywitał Prorektor ds. dydaktyki i studentów, profesor SGH - Krzysztof Kozłowski.

W pierwszej części finału każdy zespół miał za zadanie przedstawić swoje lokalne działania i osiągnięcia w formie prezentacji multimedialnej. W drugiej części Forum uczniowie, podczas pięciu różnych konkurencji, wykazywali się wiedzą ekonomiczną, zdobytą podczas całorocznej realizacji programu.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, pod kierunkiem Pana Piotra Melnarowicza.

II miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, pod opieką Pani Magdaleny Kolewińskiej-Kołdon.

III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, pod kierunkiem Pana Zbigniewa Osajdy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ogromne zaangażowanie oraz promowanie cennych inicjatyw, które, zwłaszcza w roku Edukacji Ekonomicznej, nabierają szczególnego znaczenia i stanowią dla wszystkich inspirację do dalszych działań.

Serdeczne gratulacje!

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest we współpracy z UNICEF, Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz EY Global Delivery Services Poland.