1 lutego 2024

Kolejna nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla

Junior Achievement Worldwide, którego częścią jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, po raz trzeci zostało nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla.

Asheesh Advani, dyrektor generalny JA Worldwide, powiedział: "Brak możliwości ekonomicznych i brak nadziei prowadzą do niestabilności. Edukacja i wzmocnienie pozycji ekonomicznej prowadzą do dobrobytu i pokoju. JA przygotowuje młodych ludzi do postrzegania siebie jako przyszłych twórców miejsc pracy, liderów i innowatorów, którzy mogą aktywnie przyczyniać się do dobrobytu gospodarczego swoich społeczności. To jest droga do pokoju".


Salvatore Nigro, dyrektor generalny JA Europe, dodał: "Ta nowa nominacja przypomina o istotności misji JA. Dla JA w Europie jest to zachęta do dalszego zapewniania możliwości 6 milionom młodych ludzi, którym służymy każdego roku. Są oni czynnikami zmian na rzecz lepszej, pokojowej przyszłości i jesteśmy dumni, że możemy wspierać ich ambicje i marzenia".

JA Worldwide zostało założone 104 lata temu i jest obecnie jedną z największych organizacji pozarządowych służących młodzieży na świecie. Tylko w ostatnim roku dotarło z programami edukacyjnymi w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości do milionów uczniów. Działając w ponad 100 krajach, JA uczy młodzież rozwijać umiejętności i postawy niezbędne do tworzenia firm, zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia i budowania dobrze prosperujących społeczności.

Od początku istnienia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,która jest częścią JA Worldwide, w  programach wzięło udział ponad 8,5 mln dzieci i młodzieży. Nasi absolwenci zakładają dobrze prosperujące firmy, pracują na odpowiedzialnych stanowiskach i udzielają się społecznie.  

Dzięki temu, czego uczą się w JA, uczniowie rozwijają ambicje wykraczające poza ich własne ekonomiczne interesy; rozumieją, że przedsiębiorczość jest nie tylko środkiem utrzymania siebie i swoich rodzin, ale także narzędziem do kultywowania stabilności społecznej oraz budowania zdrowych społeczności. Dodatkowo, w tym roku zainaugurowało swoją działalność JA Alumni Poland, która podtrzymuje te wszystkie dobre tradycje i zwyczaje rozpoczętę przez uczniów podczas realizacji programów w szkołach.