19 kwietnia 2024

VIII Konkres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniach 20-21 marca odbył się VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. W trakcie dwóch dni wydarzenia uczestnicy wysłuchali ponad 20 wystąpień, paneli i debat, w których głos zabrali przedstawiciele instytucji publicznych, środowiska akademickiego, sektora finansowego, firm technologicznych i mediów.

Tegoroczna edycja była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ stanowiła centralny punkt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy 6 organizacji pozarządowych, popartej uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako jednego z pierwszych goście wysłuchali przemówienia Agnes Fridely – Legal Officer, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commision, która mówiła o działaniach edukacyjnych na szczeblu unijnym. Podkreśliła ona, że wysoki poziom wiedzy ekonomicznej przekłada się na lepszą odporność finansową. Dlatego też im wcześniej rozpoczniemy edukację finansową, tym szybciej wykształcimy odpowiednie postawy i zbudujemy bardziej świadome ekonomicznie i gospodarczo społeczeństwo.

Oprócz tego odbyły się bardzo ciekawe i wartościowe debaty dotyczące m.in. długoterminowego oszczędzania, cyberbezpieczeństwa oraz strategii ESG.

Drugiego dnia Kongresu, oprócz interesujących debat i wystąpień, przeprowadzone zostały także wywiady, w tym z Prezes Zarządu FMP. Małgorzata Sobkowicz opowiadała czym jest młodzieżowa przedsiębiorczość i dlaczego istotne jest, aby edukacja finansowa i ekonomiczna była obecna już na etapie szkoły podstawowej. Dodatkowo, poruszony został aspekt korelacji i bliskiego powiązania edukacji z biznesem jako wartości dodanej, któr czyni naukę przedsiębiorczości bardziej praktyczną.

Wieczorem, po zakończeniu Konkgresu odbyła się uroczysta Gala Roku Edukacji Ekonomicznej.

Zapraszamy do obejrzenia video realacji