30 kwietnia 2024

Konferencja upowszechniająca projekt nowego pakietu multimedialnego dla programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja przedstawiająca nowy pakiet multimedialny dla uczestników programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" Projekt "Innowacyjny i multimedialny pakiet dydaktyczny dla programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli rad pedagogicznych, dyrekcji oraz przedstawicieli środowiska edukacyjnego, zainteresowanych realizacją nowej odsłony programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości i zwiększenie dostępności programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” dla osób z niepełnosprawnościami. Program, adresowany do uczniów i uczennic liceów oraz techników, stanowi ogromne wsparcie w realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotów biznes i zarządzanie oraz podstawy przedsiębiorczości. Jest on szczególnie istotny i pomocny przy realizacji działu Przedsiębiorstwo, podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu), zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

Podczas pierwszej części konferencji Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Małgorzata Sobkowicz, zaprezentowała strukturę programu oraz przybliżyła słuchaczom jego walory edukacyjne. W drugiej części spotkania Wieńczysław Dębiński, Prezes firmy Contentplus.pl będącej partnerem projektu, przedstawił uczestnikom cyfrowe rezultaty pracy intelektualnej wypracowane w ramach prac programowych: przewodnik „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”, scenariusze zajęć, zadania edukacyjne, prezentacje multimedialne, program finansowy, generator biznesplanu, platforma internetowa. Prezentacja materiałów dydaktycznych była okazją do interakcji z publicznością a także możliwością zebrania pierwszych opinii od słuchaczy, obecnych i przyszłych uczestników programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Projekt "Innowacyjny i multimedialny pakiet dydaktyczny do programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" korzysta z dofinansowania o wartości 129 482 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.