23 stycznia 2024

Visegrad Enterpreneurial Stars

Czy pamiętacie czerwiec zeszłego roku, kiedy to braliśmy udział w warsztatach pisania studium przypadku, które odbyły się w Pradze w ramach projektu Visegrad Entrepreneurial Stars? To projekt, który intensywnie toczy się w tle naszych innych edukacyjnych działań.

Przeprowadzone zostały pogłębione wywiady z trójką młodych polskich przedsiębiorców. Dwoje z nich to absolwenci programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości! Na postawie tych wywiadów eksperci opracowali studia przypadków biznesowych, które poddawane są dwuetapowej recenzji.

Misją projektu jest wypełnienie luki edukacyjnej poprzez opracowywanie studiów przypadków zawierających inspirujące wzorce do naśladowania z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Macedonii Północnej. Cały projekt otworzyły właśnie warsztaty zorganizowane przez Junior Achievement Czech w Pradze, które były ważnym krokiem w kierunku stworzenia angażujących i nietuzinkowych materiałów dla uczniów i uczennic, opartych o doświadczenia z lokalnych rynków pracy.

Wspólnie wzmacniamy pozycję kolejnego pokolenia przedsiębiorców!

Projekt finansowany jest przez International Visegrad Fund, a realizowany przez JA Macedonia, Sustainability Institute - ECOS, JA Czech, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, JA Slovensko, n.o. i Junior Achievement Magyarország

Więcej informacji na: https://jamacedonia.mk/web/visegrad-entrepreneurial-stars/