29 maja 2018

Ogólnopolski Finał Konkursu Potyczki Ekonomiczne 2018 rozstrzygnięty!

O zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Potyczki Ekonomiczne, który odbył się 25 maja 2018 r. w Narodowym Banku Polskim, walczyło 16 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego, w którym zadaniem uczniów było opracować ćwiczenie z zakresu edukacji ekonomicznej i przeprowadzić je z rówieśnikami lub młodszymi kolegami ze swojej szkoły oraz półfinału, w którym uczniowie rozwiązywali zadanie problemowe - stworzenie pomysłu na produkt bądź usługę, która rozwiąże konkretny problem środowiska lokalnego, a jednocześnie przyniesie korzyści finansowe.

 

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 458 trzyosobowych zespołów realizujących w szkole program Ekonomia na co dzień. Do półfinału zakwalifikowało się 40 z nich. Ostatnim sprawdzianem był finał, w którym spotkało 16 najlepszych szkół.

Podczas dziewięciu finałowych konkurencji zespoły musiały wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii, usług firm i instytucji, podatków, a także umiejętności pracy w zespole. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Grzeszczyk reprezentująca Narodowy Bank Polski, Pani Marta Postuła z Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Małgorzata Sobkowicz - Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Pani Urszula Szulc - przedstawicielka Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

- Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom. Pytania wymagały dużego skupienia i dużej wiedzy – zauważa Pani Anna Grzeszczyk i dodaje - Od najmłodszych lat dzieci powinny być wprowadzane w temat ekonomii i finansów, bo będą miały z tym do czynienia przez całe życie.

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu Potyczki Ekonomiczne 2018 zdobył zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 340 z Warszawy w składzie: Julia Kłaczkow, Patrycja Kołakowska, Jan Tarnowski, pod opieką Pani Edyty Ciepieli.

- W drugim etapie konkursu musieliśmy napisać jak najlepsze listy motywacyjne, CV, umowy o pracę. Uważam, że to przyda się każdemu młodemu człowiekowi w przyszłości. Każdy będzie miał z tym do czynienia, jeżeli będzie chciał znaleźć pracę – mówi Julia Kłaczkow ze zwycięskiego zespołu. – Cieszymy się z pierwszego miejsca, ale najważniejsze są te umiejętności, które zdobyliśmy podczas konkursu - dodaje jej koleżanka Patrycja Kołakowska.

Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie składzie: Kornelia Zdziechowicz, Joanna Domańska, Marcin Leśniak pod opieką Pana Piotra Melnarowicza.

Trzecie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim w składzie: Karol Dunajski, Mikołaj Bałdowski, Michał Krzemiński pod opieką Pani Alicji Czarnej.

Nagrody uczniom wręczali Pani Agnieszka Bilska – Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Małgorzata Sobkowicz – Wiceprezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Pan Waldemar Zbytek Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Gratulując laureatom podkreślali jak ważna jest edukacja z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, zarówno dla przyszłości młodych ludzi, jak i rozwoju gospodarczego Polski.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji przyszłych przedsięwzięć! 

Program Ekonomia na co dzień realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. W roku szkolnym 2017/2018 wzięło w nim udział ok. 80 000 uczniów oraz 1 800 nauczycieli.