24 maja 2019

Uczennice z Topoli Królewskiej najlepsze w Potyczkach Ekonomicznych

W piątek 10 maja 2019 r. w Narodowym Banku Polskim odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki Ekonomiczne. 16 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski musiało wykazać się wiedzą z zakresu ekonomii, usług firm i instytucji, planowania budżetu, a także umiejętnością pracy w zespole.

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Potyczki Ekonomiczne 2019 zdobył zespół z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, w składzie: Maria Turowska, Julia Jóźwiak, Sandra Pęgowska, pod opieką Pani Doroty Wyrzykowskiej.

Odniosłyśmy dzisiaj sukces, dzięki przygotowaniu przez naszą panią opiekun, ciężkiej pracy i poświęceniu. Program nauczył nas odpowiedzialności za zadania, których się podejmujemy, dążenia do wyznaczonych celów. Nasze plany na przyszłość wiążemy z ekonomią i przedsiębiorczością – powiedziały uczennice z Topoli Królewskiej po ogłoszeniu wyników.

Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle – Jakub Kowalczyk, Szymon Bednarczyk, Karol Sęk, pod opieką Pani Ewy Rydel. Trzecie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach, w składzie: Anna Dzwonkowska, Marianna Jarzyna, Julia Kamińska, pod opieką Pani Grażyny Pietrzak.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym – szkolnym – 403 trzyosobowe zespoły uczniów miały za zadanie opracowanie ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej i przeprowadzenie go wraz z kolegami ze swojej szkoły. 40 zespołów, które zakwalifikowały się do półfinału musiało poradzić sobie z zadaniem problemowym – uczniowie opracowywali plan działań związanych z bezpieczeństwem transakcji i usług w sieci. Podczas dwunastu finałowych konkurencji 16 najlepszych zespołów musiało wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii, usług firm i instytucji, planowania budżetu, a także umiejętności pracy w zespole.

Zgromadzonych w sali im. Władysława Grabskiego gości powitał Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan prof. Adam Glapiński. Prezes NBP wygłosił okolicznościowy wykład, a także pogratulował wszystkim uczestnikom wiedzy i ciekawości świata, jak również wyraził podziw dla zaangażowania nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Grzeszczyk reprezentująca Narodowy Bank Polski, Pani Anna Kawarska z Ministerstwa Finansów, Pani Małgorzata Sobkowicz z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Pani Urszula Szulc – przedstawicielka Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Nagrody główne uczniom wręczali: Pani Agnieszka Bilska, Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Pan Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, oraz Pan Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji przyszłych przedsięwzięć!

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. W roku szkolnym 2018/2019 wzięło w nim udział ok. 80 000 uczniów oraz 1 800 nauczycieli.